โคฟุ → ฮาชิโมโตะยะ

ออกเดินทางเวลา
03:36 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  07:40 - 13:16
  5h 36min JPY 14,150 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:40
  08:33
  ฮาจิโอจิ
  八王子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:39
  09:27
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:39
  10:56
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  10:56
  11:10
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  12:09
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:11
  12:37
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:39
  12:49
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  12:49
  12:52
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  13:14
  13:16
 2. 2
  06:46 - 13:16
  6h 30min JPY 9,310 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:46
  08:13
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:49
  10:53
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  10:53
  11:05
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  12:09
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:11
  12:37
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:39
  12:49
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  12:49
  12:52
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  13:14
  13:16
 3. 3
  05:41 - 13:16
  7h 35min JPY 7,020 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  05:41
  05:45
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  05:45
  09:53
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  09:53
  10:05
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  10:21
  11:39
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:48
  12:49
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  12:49
  12:52
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  13:14
  13:16
 4. 4
  05:41 - 13:16
  7h 35min JPY 8,350 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  05:41
  05:45
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  05:45
  09:53
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  09:53
  10:06
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  timetable ตารางเวลา
  10:13
  10:41
  คุวานะ
  桑名
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:47
  11:55
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:58
  12:07
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  12:07
  12:10
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  13:14
  13:16
 5. 5
  03:36 - 08:43
  5h 7min JPY 159,880
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  03:36
  08:43
zoom bar parts