ฮิโระชิมะ → โมริโอกะ

ออกเดินทางเวลา
15:42 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  17:04 - 23:31
  6h 27min JPY 62,860 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:04
  18:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  18:20
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:00
  20:50
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  21:38
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:14
  23:31
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 2. 2
  16:55 - 23:31
  6h 36min JPY 62,860 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:55
  18:02
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  18:20
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:00
  20:50
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  21:38
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:14
  23:31
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 3. 3
  15:51 - 23:31
  7h 40min JPY 62,860 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:51
  17:35
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:46
  17:52
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:00
  20:50
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  21:38
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:14
  23:31
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 4. 4
  18:22 - 05:49
  11h 27min JPY 31,380 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:22
  22:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  22:15
  22:30
  โตเกียวสถานีคาจิสะพานลานจอดรถ
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  22:40
  05:45
  โมริโอกะสถานีนิชิกุจิ
  盛岡駅西口
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  05:45
  05:49
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  西口
 5. 5
  15:42 - 07:00
  15h 18min JPY 375,510
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  15:42
  07:00
zoom bar parts