ฮิโระชิมะ → ชินยามากุจิ

ออกเดินทางเวลา
15:31 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  15:33 - 16:03
  30min JPY 4,840 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:33
  16:03
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
 2. 2
  15:51 - 16:44
  53min JPY 4,840 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:51
  16:44
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
 3. 3
  16:24 - 16:54
  30min JPY 4,840 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:24
  16:54
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
 4. 4
  15:45 - 18:37
  2h 52min JPY 2,310 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  16:38
  อิวะคุนิ
  岩国
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:39
  18:37
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
 5. 5
  15:31 - 17:27
  1h 56min JPY 39,060
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  15:31
  17:27
zoom bar parts