Hiroshima → Utsunomiya

ออกเดินทางเวลา
00:41 08/13, 2022
cancel
 1. 1
  00:52 - 10:28
  9h 36min JPY 26,390 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Hiroshima
  広島
  สถานี
  南口
  00:52
  01:00
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  01:00
  07:20
  นาโกย่ามินามิซาซาชิมะไลฟ์
  名古屋南ささしまライブ
  ป้ายรถบัส
  07:20
  07:43
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  07:48
  09:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:40
  10:28
  Utsunomiya
  宇都宮
  สถานี
 2. 2
  05:50 - 10:48
  4h 58min JPY 43,360 IC JPY 43,352 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Hiroshima
  広島
  สถานี
  新幹線口
  05:50
  05:55
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  05:55
  06:45
  สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
  広島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  06:45
  06:48
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  09:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  09:05
  09:15
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  09:38
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:42
  09:49
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  10:48
  Utsunomiya
  宇都宮
  สถานี
 3. 3
  00:52 - 10:48
  9h 56min JPY 26,390 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Hiroshima
  広島
  สถานี
  南口
  00:52
  01:00
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  01:00
  07:20
  นาโกย่ามินามิซาซาชิมะไลฟ์
  名古屋南ささしまライブ
  ป้ายรถบัส
  07:20
  07:43
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  07:43
  09:42
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  10:48
  Utsunomiya
  宇都宮
  สถานี
 4. 4
  00:52 - 12:01
  11h 9min JPY 23,880 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Hiroshima
  広島
  สถานี
  南口
  00:52
  01:00
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  01:00
  07:20
  นาโกย่ามินามิซาซาชิมะไลฟ์
  名古屋南ささしまライブ
  ป้ายรถบัส
  07:20
  07:43
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  07:43
  09:35
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  12:01
  Utsunomiya
  宇都宮
  สถานี
 5. 5
  00:41 - 11:41
  11h 0min JPY 305,730
  cancel cancel
  Hiroshima
  広島
  00:41
  11:41
  Utsunomiya
  宇都宮
zoom bar parts