ฮิโระชิมะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
14:21 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  14:22 - 19:21
  4h 59min JPY 17,470 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:22
  15:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  18:27
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:38
  19:01
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  19:01
  19:09
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  8のりば
  19:10
  19:13
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  2のりば
  19:13
  19:21
 2. 2
  14:22 - 20:06
  5h 44min JPY 16,620 IC JPY 16,590 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:22
  15:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  18:27
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  19:43
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  19:43
  19:49
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:54
  20:00
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  20:00
  20:06
 3. 3
  15:11 - 20:38
  5h 27min JPY 16,620 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:11
  16:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  19:16
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  20:18
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  20:18
  20:26
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  20:30
  20:34
  丸の内(富山県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  20:34
  20:38
 4. 4
  16:11 - 21:24
  5h 13min JPY 16,620 IC JPY 16,590 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:11
  17:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:46
  20:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:20
  21:04
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  21:04
  21:10
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:12
  21:18
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  21:18
  21:24
 5. 5
  14:21 - 22:06
  7h 45min JPY 223,060
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  14:21
  22:06
zoom bar parts