ฮิโระชิมะ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

ออกเดินทางเวลา
12:00 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  12:22 - 20:13
  7h 51min JPY 18,710 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:22
  15:56
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:16
  16:55
  ฮาจิโอจิ
  八王子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:59
  17:10
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:13
  17:50
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:59
  18:17
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  18:17
  20:13
 2. 2
  12:22 - 20:13
  7h 51min JPY 19,190 IC JPY 19,185 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:22
  16:08
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:16
  16:41
  ทากาดาโนะบาบะ
  高田馬場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โคไดระ
  小平
  สถานี
  17:28
  ไฮจิมะ
  拝島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:32
  17:50
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:59
  18:17
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  18:17
  20:13
 3. 3
  12:57 - 20:45
  7h 48min JPY 18,710 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  16:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  18:25
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:33
  18:49
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  18:49
  20:45
 4. 4
  14:22 - 21:58
  7h 36min JPY 18,710 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:22
  17:56
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:03
  18:49
  ฮาจิโอจิ
  八王子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:00
  19:15
  ไฮจิมะ
  拝島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:23
  19:41
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:44
  20:02
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  20:02
  21:58
 5. 5
  12:00 - 21:43
  9h 43min JPY 233,540
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  12:00
  21:43
zoom bar parts