โกเทมบะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
10:05 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  10:27 - 16:32
  6h 5min JPY 10,550 IC JPY 10,544 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:27
  11:02
  มัตสึดะ
  松田
  สถานี
  南口
  11:02
  11:08
  ชินมัตสึดะ
  新松田
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:22
  11:32
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:44
  12:18
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  13:45
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  13:45
  13:47
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:14
  14:34
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  14:41
  15:10
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  15:10
  16:32
 2. 2
  10:32 - 18:24
  7h 52min JPY 5,030 IC JPY 5,030 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  乙女口
  10:32
  10:35
  สถานีโกเทมบะ
  御殿場駅〔箱根乙女口〕
  ป้ายรถบัส
  10:35
  12:30
  สถานีชินจูกุ ทางออกทิศตะวันตก
  新宿駅西口
  ป้ายรถบัส
  12:30
  12:43
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  12:51
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  14:04
  คาโกะฮาระ
  籠原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:08
  14:41
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:06
  15:16
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  16:02
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  16:02
  16:04
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  16:40
  17:06
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  17:06
  18:24
 3. 3
  10:27 - 18:24
  7h 57min JPY 4,620 IC JPY 4,616 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:27
  11:02
  มัตสึดะ
  松田
  สถานี
  南口
  11:02
  11:08
  ชินมัตสึดะ
  新松田
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:19
  12:11
  ชินยูริงาโอกะ
  新百合ヶ丘
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  12:37
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:51
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  14:04
  คาโกะฮาระ
  籠原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:08
  14:41
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:06
  15:16
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  16:02
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  16:02
  16:04
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  16:40
  17:06
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  17:06
  18:24
 4. 4
  10:27 - 18:24
  7h 57min JPY 4,620 IC JPY 4,616 ต่อรถ 8 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:27
  11:02
  มัตสึดะ
  松田
  สถานี
  南口
  11:02
  11:08
  ชินมัตสึดะ
  新松田
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:19
  12:11
  ชินยูริงาโอกะ
  新百合ヶ丘
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  12:37
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  13:01
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:06
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  14:04
  คาโกะฮาระ
  籠原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:08
  14:41
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:06
  15:16
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  16:02
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  16:02
  16:04
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  16:40
  17:06
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  17:06
  18:24
 5. 5
  10:05 - 12:50
  2h 45min JPY 67,750
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  10:05
  12:50
zoom bar parts