โกเทมบะ → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

ออกเดินทางเวลา
17:34 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  19:03 - 00:13
  5h 10min JPY 11,930 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นูมาซุ
  沼津
  สถานี
  19:48
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:55
  20:18
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  21:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:56
  22:45
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  22:45
  00:13
 2. 2
  18:34 - 00:13
  5h 39min JPY 11,150 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:34
  19:06
  นูมาซุ
  沼津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:15
  20:16
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  21:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:56
  22:45
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  22:45
  00:13
 3. 3
  18:02 - 00:13
  6h 11min JPY 11,930 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นูมาซุ
  沼津
  สถานี
  18:44
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:46
  21:32
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:56
  22:45
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  22:45
  00:13
 4. 4
  18:02 - 01:05
  7h 3min JPY 10,880 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นูมาซุ
  沼津
  สถานี
  18:44
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:55
  20:02
  โทโยฮาชิ
  豊橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:34
  22:38
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:48
  23:37
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  23:37
  01:05
 5. 5
  17:34 - 22:11
  4h 37min JPY 124,590
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  御殿場
  17:34
  22:11
zoom bar parts