Karuizawa → Nasu Ropeway

ออกเดินทางเวลา
06:12 01/24, 2022
cancel
 1. 1
  06:34 - 11:52
  5h 18min JPY 10,810 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Karuizawa
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  07:14
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:25
  08:08
  นาสุชิโอะบาระ
  那須塩原
  สถานี
  西口
  08:08
  08:10
  นาสุชิโอะบาระสถานีนิชิกุจิ
  那須塩原駅西口
  ป้ายรถบัส
  08:35
  09:16
  ยุโมโตะอาซาฮิโจ
  湯本旭町
  ป้ายรถบัส
  09:16
  11:52
 2. 2
  10:00 - 15:21
  5h 21min JPY 8,580 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Karuizawa
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  10:47
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:04
  12:29
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:45
  13:31
  นาสุชิโอะบาระ
  那須塩原
  สถานี
  西口
  13:31
  13:33
  นาสุชิโอะบาระสถานีนิชิกุจิ
  那須塩原駅西口
  ป้ายรถบัส
  13:40
  14:50
  โอมารุออนเซ็น
  大丸温泉
  ป้ายรถบัส
  14:50
  15:21
 3. 3
  08:57 - 15:21
  6h 24min JPY 7,810 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Karuizawa
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:57
  09:33
  คุมะกายะ
  熊谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:48
  10:32
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:04
  12:29
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:45
  13:31
  นาสุชิโอะบาระ
  那須塩原
  สถานี
  西口
  13:31
  13:33
  นาสุชิโอะบาระสถานีนิชิกุจิ
  那須塩原駅西口
  ป้ายรถบัส
  13:40
  14:50
  โอมารุออนเซ็น
  大丸温泉
  ป้ายรถบัส
  14:50
  15:21
 4. 4
  08:15 - 15:21
  7h 6min JPY 7,040 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Karuizawa
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  08:30
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:37
  11:23
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:51
  12:19
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:21
  13:06
  นาสุชิโอะบาระ
  那須塩原
  สถานี
  西口
  13:06
  13:08
  นาสุชิโอะบาระสถานีนิชิกุจิ
  那須塩原駅西口
  ป้ายรถบัส
  13:40
  14:50
  โอมารุออนเซ็น
  大丸温泉
  ป้ายรถบัส
  14:50
  15:21
 5. 5
  06:12 - 09:10
  2h 58min JPY 97,010
  cancel cancel
  Karuizawa
  軽井沢
  06:12
  09:10
zoom bar parts