คารุอิซาวะ → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

ออกเดินทางเวลา
17:49 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  18:06 - 23:03
  4h 57min JPY 18,360 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:06
  19:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:21
  21:48
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  22:38
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  西口
  22:38
  22:41
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  22:45
  23:00
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  23:00
  23:03
 2. 2
  18:06 - 23:03
  4h 57min JPY 18,360 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:06
  19:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:30
  22:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  22:38
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  西口
  22:38
  22:41
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  22:45
  23:00
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  23:00
  23:03
 3. 3
  18:06 - 23:06
  5h 0min JPY 18,360 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:06
  19:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:21
  21:48
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  22:38
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  北口
  22:38
  22:41
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  22:45
  23:03
  โอฮิบาชิ
  大樋橋
  ป้ายรถบัส
  23:03
  23:06
 4. 4
  18:06 - 23:06
  5h 0min JPY 18,360 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:06
  19:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:24
  21:54
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:02
  22:15
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:20
  22:29
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  北口
  22:29
  22:32
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  22:45
  23:03
  โอฮิบาชิ
  大樋橋
  ป้ายรถบัส
  23:03
  23:06
 5. 5
  17:49 - 23:42
  5h 53min JPY 149,350
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  17:49
  23:42
zoom bar parts