Kanazawa → Miyazaki

ออกเดินทางเวลา
16:14 07/07, 2022
cancel
 1. 1
  18:11 - 08:22
  14h 11min JPY 58,510 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  金沢港口(西口)
  18:11
  18:15
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:15
  18:55
  สนามบินโคมัตสึ(รถบัส)
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:55
  18:59
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  21:10
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  07:50
  สนามบินมิยาซากิ
  宮崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มินามิมิยาซากิ
  南宮崎
  สถานี
  08:22
  Miyazaki
  宮崎
  สถานี
 2. 2
  23:05 - 09:01
  9h 56min JPY 35,700 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:05
  23:15
  มัตโต
  松任
  สถานี
  北口
  23:15
  23:18
  มัตโตสถานีทางออกทิศเหนือ〔รถโดยสารประจำทางด่วน〕
  松任駅北口〔高速バス〕
  ป้ายรถบัส
  23:25
  05:00
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  観光バス駐車場
  05:00
  05:04
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  G3のりば
  05:40
  06:30
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(มินามิเทอมินอล)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  06:30
  06:36
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  08:20
  สนามบินมิยาซากิ
  宮崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:50
  08:55
  มินามิมิยาซากิ
  南宮崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:57
  09:01
  Miyazaki
  宮崎
  สถานี
 3. 3
  20:47 - 09:01
  12h 14min JPY 34,310 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:47
  23:28
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:38
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  00:07
  จะไค (JR)
  堺市(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:33
  06:09
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  08:25
  สนามบินมิยาซากิ
  宮崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:50
  08:55
  มินามิมิยาซากิ
  南宮崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:57
  09:01
  Miyazaki
  宮崎
  สถานี
 4. 4
  19:23 - 09:01
  13h 38min JPY 32,620 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:23
  20:51
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:58
  21:50
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:07
  22:57
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:00
  00:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条西口
  00:12
  00:20
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  04:30
  06:04
  สนามบินคันไซ(ได2เทอมินอลตึออาคาร)
  関西空港〔第2ターミナルビル〕
  ป้ายรถบัส
  06:04
  06:09
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  08:25
  สนามบินมิยาซากิ
  宮崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:50
  08:55
  มินามิมิยาซากิ
  南宮崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:57
  09:01
  Miyazaki
  宮崎
  สถานี
 5. 5
  16:14 - 05:43
  13h 29min JPY 436,790
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  16:14
  05:43
  Miyazaki
  宮崎
zoom bar parts