คานาซาวะ → ยูนิโคล่ซาคาเอะสกายล์

ออกเดินทางเวลา
23:54 03/05, 2021
cancel
 1. 1
  05:10 - 08:03
  2h 53min JPY 7,580 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:10
  07:08
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:17
  07:42
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:53
  07:58
  ซากาเอะ (จังหวัดไอจิ)
  栄(愛知県)
  สถานี
  8番口
  07:58
  08:03
 2. 2
  05:48 - 09:11
  3h 23min JPY 7,140 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:48
  08:51
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:01
  09:06
  ซากาเอะ (จังหวัดไอจิ)
  栄(愛知県)
  สถานี
  8番口
  09:06
  09:11
 3. 3
  05:48 - 09:12
  3h 24min JPY 7,140 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:48
  08:51
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:57
  09:02
  ฮิซายะโอโดริ
  久屋大通
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:05
  09:07
  ซากาเอะ (จังหวัดไอจิ)
  栄(愛知県)
  สถานี
  8番口
  09:07
  09:12
 4. 4
  05:15 - 10:06
  4h 51min JPY 5,050 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  05:53
  ทาคาโอกะ
  高岡
  สถานี
  瑞龍寺口
  05:53
  05:57
  ทาคาโอกะสถานีทางออกทิศใต้
  高岡駅南口
  ป้ายรถบัส
  06:10
  09:45
  นาโกย่าเอกิมาเอะ(มิโดะแลนด์)
  名古屋駅前〔ミッドランド〕
  ป้ายรถบัส
  09:45
  09:54
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  7番口
  timetable ตารางเวลา
  09:56
  10:01
  ซากาเอะ (จังหวัดไอจิ)
  栄(愛知県)
  สถานี
  8番口
  10:01
  10:06
 5. 5
  23:54 - 02:54
  3h 0min JPY 115,030
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  23:54
  02:54
zoom bar parts