คานาซาวะ → ฮาชิโมโตะยะ

ออกเดินทางเวลา
03:04 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  06:07 - 10:36
  4h 29min JPY 8,090 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  08:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  09:31
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:51
  10:12
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  10:12
  10:15
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  10:20
  10:34
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  10:34
  10:36
 2. 2
  05:35 - 10:36
  5h 1min JPY 8,090 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:35
  07:51
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  08:59
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:13
  09:36
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  09:36
  09:39
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  10:20
  10:34
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  10:34
  10:36
 3. 3
  05:10 - 10:36
  5h 26min JPY 8,380 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:10
  07:08
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:17
  08:46
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:51
  09:07
  สึรุฮาชิ
  鶴橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:13
  10:12
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  10:12
  10:15
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  10:20
  10:34
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  10:34
  10:36
 4. 4
  09:02 - 13:16
  4h 14min JPY 8,090 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:02
  11:09
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  11:50
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:57
  12:19
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:31
  12:53
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  12:53
  12:56
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  13:14
  13:16
 5. 5
  03:04 - 07:30
  4h 26min JPY 138,240
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  03:04
  07:30
zoom bar parts