เกียวโต → อาโอโมริ

ออกเดินทางเวลา
11:11 02/26, 2021
cancel
 1. 1
  11:16 - 18:22
  7h 6min JPY 42,350 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:16
  11:30
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  中央口
  11:30
  11:40
  ชินโอซากะสถานี (โสเม็นงุจิ )
  新大阪駅〔正面口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  11:40
  12:05
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(มินามิเทอมินอล)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  12:05
  12:11
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:55
  14:05
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  14:56
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:41
  17:39
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:16
  18:22
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
 2. 2
  11:39 - 18:57
  7h 18min JPY 19,370 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:39
  13:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:20
  18:39
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:51
  18:57
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
 3. 3
  11:33 - 18:57
  7h 24min JPY 19,370 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:33
  14:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:20
  18:39
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:51
  18:57
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
 4. 4
  13:46 - 19:57
  6h 11min JPY 43,350 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:46
  14:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  中央口
  14:00
  14:10
  ชินโอซากะสถานี (โสเม็นงุจิ )
  新大阪駅〔正面口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  14:10
  14:35
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(มินามิเทอมินอล)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  14:35
  14:41
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:25
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  17:18
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:41
  19:39
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:51
  19:57
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
 5. 5
  11:11 - 00:40
  13h 29min JPY 347,690
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  11:11
  00:40
zoom bar parts