เกียวโต → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
12:13 06/24, 2021
cancel
 1. 1
  12:13 - 18:27
  6h 14min JPY 18,960 IC JPY 18,954 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:13
  14:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:40
  15:45
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  15:45
  15:47
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:51
  16:11
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  16:36
  17:05
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  17:05
  18:27
 2. 2
  12:13 - 18:45
  6h 32min JPY 19,160 IC JPY 19,154 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:13
  14:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:40
  15:45
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  15:45
  15:47
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:51
  16:11
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  16:36
  17:05
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  17:05
  17:09
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  17:23
  17:27
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  17:27
  18:45
 3. 3
  12:13 - 20:12
  7h 59min JPY 15,650 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:13
  14:17
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  16:41
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  18:03
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  18:03
  18:05
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:28
  18:54
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  18:54
  20:12
 4. 4
  14:13 - 20:17
  6h 4min JPY 18,960 IC JPY 18,954 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:13
  16:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  17:45
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  17:45
  17:47
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  17:53
  18:13
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  18:28
  18:52
  จูนิไดระทางเข้า
  十二平入口
  ป้ายรถบัส
  18:52
  20:17
 5. 5
  12:13 - 18:48
  6h 35min JPY 168,050
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  12:13
  18:48
zoom bar parts