Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

Kyoto → Budget Rent-A-Car Kyoto Nishi Gojo

ออกเดินทางเวลา
03:39 08/14, 2020
cancel
 1. 1
  05:25 - 05:48
  23min JPY 360 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:25
  05:28
  นิชิโอจิ
  西大路
  สถานี
  05:28
  05:36
  นิชิโอจิเอกิมาเอะ
  西大路駅前
  ป้ายรถบัส
  05:38
  05:45
  นิชิโอจิโกะเจียว
  西大路五条
  ป้ายรถบัส
  05:45
  05:48
 2. 2
  05:02 - 05:48
  46min JPY 360 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:02
  05:05
  นิชิโอจิ
  西大路
  สถานี
  05:05
  05:13
  นิชิโอจิเอกิมาเอะ
  西大路駅前
  ป้ายรถบัส
  05:38
  05:45
  นิชิโอจิโกะเจียว
  西大路五条
  ป้ายรถบัส
  05:45
  05:48
 3. 3
  05:31 - 05:52
  21min JPY 150 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:31
  05:35
  ตันบะกุจิ
  丹波口
  สถานี
  05:35
  05:52
 4. 4
  05:30 - 05:55
  25min JPY 230 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  西口
  05:30
  05:36
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  B3のりば
  05:36
  05:52
  นิชิโอจิโกะเจียว
  西大路五条
  ป้ายรถบัส
  05:52
  05:55
 5. 5
  03:39 - 03:50
  11min JPY 1,630
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  03:39
  03:50
zoom bar parts