��������������������� → ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

ออกเดินทางเวลา
04:18 09/26, 2023
cancel
 1. 1
  04:18 - 04:56
  38min
  cancel cancel
  ���������������������
  京都
  สถานี
  04:18
  04:56
 2. 2
  05:33 - 05:40
  7min JPY 150 ไม่ต้องต่อรถ
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  ���������������������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:33
  05:38
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  05:38
  05:40
 3. 3
  05:51 - 05:58
  7min JPY 150 ไม่ต้องต่อรถ
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  ���������������������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:51
  05:56
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  05:56
  05:58
 4. 4
  04:18 - 04:29
  11min JPY 1,800
  cancel cancel
  ���������������������
  京都
  04:18
  04:29
Japan Travel ดีกว่าในแอพ
japanTravelIcon
คุณสามารถค้นหาจุดหมายปลายทางเพื่อเยี่ยมชม วางแผนการเดินทาง จอง และค้นหาเส้นทางขณะเดินทางจริง
zoom bar parts