��������������������� → ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

ออกเดินทางเวลา
23:10 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  23:20 - 23:27
  7min JPY 150 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ���������������������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:20
  23:25
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  23:25
  23:27
 2. 2
  23:46 - 23:53
  7min JPY 150 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ���������������������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:46
  23:51
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  23:51
  23:53
 3. 3
  23:50 - 00:14
  24min JPY 220 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ���������������������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:50
  23:53
  จูโจ (เกียวโตเทศบาล)
  十条(京都市営)
  สถานี
  3番口
  23:53
  00:14
 4. 4
  23:10 - 23:21
  11min JPY 1,500
  cancel cancel
  ���������������������
  京都
  23:10
  23:21
zoom bar parts