��������������������� → ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

ออกเดินทางเวลา
19:13 08/18, 2022
cancel
 1. 1
  19:23 - 19:30
  7min JPY 150 ไม่ต้องต่อรถ
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  ���������������������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:23
  19:28
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  19:28
  19:30
 2. 2
  19:39 - 19:46
  7min JPY 150 ไม่ต้องต่อรถ
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  ���������������������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:39
  19:44
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  19:44
  19:46
 3. 3
  19:50 - 19:57
  7min JPY 150 ไม่ต้องต่อรถ
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  ���������������������
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:50
  19:55
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  19:55
  19:57
 4. 4
  19:13 - 19:25
  12min JPY 1,260
  cancel cancel
  ���������������������
  京都
  19:13
  19:25
zoom bar parts