มิยะจิมะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
15:21 10/28, 2020
cancel
 1. 1
  15:25 - 22:17
  6h 52min JPY 22,950 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  15:25
  15:35
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  15:37
  15:43
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:44
  16:13
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:22
  20:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:36
  22:05
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  22:05
  22:17
 2. 2
  16:25 - 23:13
  6h 48min JPY 22,950 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  16:25
  16:35
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  16:37
  16:43
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:44
  17:14
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:22
  21:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  23:01
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  23:01
  23:13
 3. 3
  15:55 - 23:19
  7h 24min JPY 17,930 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  15:55
  16:05
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  16:07
  16:13
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:19
  16:49
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:01
  19:13
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:40
  22:29
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:37
  23:07
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  23:07
  23:19
 4. 4
  15:25 - 23:19
  7h 54min JPY 18,200 IC JPY 18,180 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  15:25
  15:35
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  15:37
  15:44
  ฮิโรเด็นมียาจีมากุจิ
  広電宮島口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิโรเด็นนิชิฮิโรชิม่า (โคอิ)
  広電西広島(己斐)
  สถานี
  16:54
  สถานีฮิโรชิม่า (รถไฟสายฮิโรชิม่า)
  広島駅〔広島電鉄〕
  สถานี
  16:54
  17:06
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  17:06
  19:22
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:40
  22:29
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:37
  23:07
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  23:07
  23:19
 5. 5
  15:21 - 00:21
  9h 0min JPY 255,460
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  15:21
  00:21
zoom bar parts