มิยะจิมะ → สตูดิโอAN

ออกเดินทางเวลา
07:53 12/02, 2021
cancel
 1. 1
  08:10 - 10:37
  2h 27min JPY 9,340 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  08:10
  08:20
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  08:22
  08:28
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  09:01
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:13
  10:14
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:23
  10:30
  อาคาซากะ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  赤坂(福岡県)
  สถานี
  5番口
  10:30
  10:37
 2. 2
  07:55 - 10:37
  2h 42min JPY 9,340 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  07:55
  08:05
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  08:07
  08:13
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  08:47
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:05
  10:11
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:23
  10:30
  อาคาซากะ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  赤坂(福岡県)
  สถานี
  5番口
  10:30
  10:37
 3. 3
  08:25 - 11:00
  2h 35min JPY 9,340 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  08:25
  08:35
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  08:37
  08:43
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:47
  09:15
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:34
  10:38
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:46
  10:53
  อาคาซากะ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  赤坂(福岡県)
  สถานี
  5番口
  10:53
  11:00
 4. 4
  07:55 - 15:02
  7h 7min JPY 5,360 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  07:55
  08:05
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  08:07
  08:13
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:18
  08:45
  อิวะคุนิ
  岩国
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:47
  10:40
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
  北口
  10:40
  10:45
  สถานีชินยามากุจิ
  新山口駅
  ป้ายรถบัส
  11:35
  14:50
  ฟุกุโอกะเท็นจิน(เท็นจินมินามิ)
  福岡天神〔天神南〕
  ป้ายรถบัส
  14:50
  15:02
 5. 5
  07:53 - 11:16
  3h 23min JPY 77,810
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  07:53
  11:16
zoom bar parts