คินุกาวะอนเซ็น → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
12:12 06/17, 2021
cancel
 1. 1
  12:28 - 17:36
  5h 8min JPY 9,700 IC JPY 9,691 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:28
  12:58
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  12:58
  13:15
  อิมะอิจิ
  今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:17
  13:51
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:49
  17:02
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  東口
  17:02
  17:36
 2. 2
  12:28 - 17:42
  5h 14min JPY 9,890 IC JPY 9,881 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:28
  12:58
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  12:58
  13:15
  อิมะอิจิ
  今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:17
  13:51
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:49
  17:02
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  東口
  17:02
  17:06
  เท็นโดเอกิมาเอะ
  天童駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  17:25
  17:29
  ริสึเกียวกีตะ
  陸橋北
  ป้ายรถบัส
  17:29
  17:42
 3. 3
  12:28 - 18:06
  5h 38min JPY 10,000 IC JPY 9,991 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:28
  12:58
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  12:58
  13:15
  อิมะอิจิ
  今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:17
  13:51
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:49
  17:02
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  東口
  17:02
  17:06
  เท็นโดเอกิมาเอะ
  天童駅前
  ป้ายรถบัส
  17:49
  18:00
  ราระปากุ
  ららパーク
  ป้ายรถบัส
  18:00
  18:06
 4. 4
  12:28 - 18:06
  5h 38min JPY 10,150 IC JPY 10,141 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:28
  12:58
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  12:58
  13:00
  สถานีชิโมะอิมะอิจิ
  下今市駅
  ป้ายรถบัส
  13:02
  13:06
  สถานีJRอิมะอิจิ
  JR今市駅
  ป้ายรถบัส
  13:06
  13:11
  อิมะอิจิ
  今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:17
  13:51
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:49
  17:02
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  東口
  17:02
  17:06
  เท็นโดเอกิมาเอะ
  天童駅前
  ป้ายรถบัส
  17:49
  18:00
  ราระปากุ
  ららパーク
  ป้ายรถบัส
  18:00
  18:06
 5. 5
  12:12 - 15:40
  3h 28min JPY 95,080
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  12:12
  15:40
zoom bar parts