สนามบินคันไซ → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
08:11 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  09:00 - 13:21
  4h 21min JPY 31,040 IC JPY 31,041 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  10:20
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  10:54
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  10:54
  10:59
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  22番のりば
  11:10
  12:17
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  12:17
  12:28
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  12:46
  12:57
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  東口
  12:57
  13:01
  เท็นโดเอกิมาเอะ
  天童駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  13:05
  13:08
  ริสึเกียวกีตะ
  陸橋北
  ป้ายรถบัส
  13:08
  13:21
 2. 2
  09:00 - 13:22
  4h 22min JPY 29,950 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  10:20
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  10:54
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:18
  12:27
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  13:07
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  13:07
  13:22
 3. 3
  09:00 - 13:22
  4h 22min JPY 30,090 IC JPY 30,091 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  10:20
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  10:54
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  10:54
  10:59
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  22番のりば
  11:10
  12:17
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  12:17
  12:26
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  13:07
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  13:07
  13:22
 4. 4
  09:00 - 13:43
  4h 43min JPY 30,210 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  10:20
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  10:54
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:18
  12:27
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  西口
  12:27
  12:32
  ชิโตเสะเอกิมาเอะ(ยามากาตะ)
  千歳駅前(山形県)
  ป้ายรถบัส
  13:21
  13:35
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  13:35
  13:43
 5. 5
  08:11 - 18:37
  10h 26min JPY 289,860
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  08:11
  18:37
zoom bar parts