สนามบินคันไซ → 31 ไอศกรีมโรมันเมืองโกะโบ

ออกเดินทางเวลา
14:36 03/02, 2021
cancel
 1. 1
  14:47 - 17:16
  2h 29min JPY 1,910 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:47
  15:01
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:06
  15:37
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  16:52
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  16:52
  17:16
 2. 2
  15:32 - 17:17
  1h 45min JPY 3,060 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:32
  15:46
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:57
  16:58
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  16:58
  17:01
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  17:07
  17:11
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริมทางออกทิศตะวันออก
  日高振興局東口
  ป้ายรถบัส
  17:11
  17:17
 3. 3
  14:47 - 17:17
  2h 30min JPY 2,070 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:47
  15:01
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:06
  15:37
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  16:52
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  16:52
  16:55
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  17:07
  17:11
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริมทางออกทิศตะวันออก
  日高振興局東口
  ป้ายรถบัส
  17:11
  17:17
 4. 4
  15:32 - 17:35
  2h 3min JPY 3,110 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:32
  15:46
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:57
  16:58
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  16:58
  17:01
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:34
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริม‧โรมันเมืองมาเอะ
  日高振興局・ロマンシティ前
  ป้ายรถบัส
  17:34
  17:35
 5. 5
  14:36 - 15:42
  1h 6min JPY 29,350
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  14:36
  15:42
zoom bar parts