คามาคุระ → ฮาจิโนเฮะ-ยะไตมุระ มิโรคุ-โยโกะโจ

ออกเดินทางเวลา
17:05 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  17:21 - 22:33
  5h 12min JPY 10,660 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:21
  17:32
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:36
  18:13
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  22:09
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  22:09
  22:12
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  22:15
  22:32
  จูซันนีจิมาจิ
  十三日町
  ป้ายรถบัส
  22:32
  22:33
 2. 2
  17:14 - 22:33
  5h 19min JPY 10,660 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:14
  18:09
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  22:09
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  22:09
  22:12
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  22:15
  22:32
  จูซันนีจิมาจิ
  十三日町
  ป้ายรถบัส
  22:32
  22:33
 3. 3
  17:14 - 22:39
  5h 25min JPY 10,660 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:14
  18:09
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  22:09
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  22:09
  22:12
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  22:20
  22:38
  จูซันนีจิมาจิ
  十三日町
  ป้ายรถบัส
  22:38
  22:39
 4. 4
  17:06 - 22:39
  5h 33min JPY 10,660 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:06
  17:32
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:41
  18:07
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  22:09
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  22:09
  22:12
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  22:20
  22:38
  จูซันนีจิมาจิ
  十三日町
  ป้ายรถบัส
  22:38
  22:39
 5. 5
  17:05 - 01:48
  8h 43min JPY 279,430
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  17:05
  01:48
zoom bar parts