คามาคุระ → กระเช้าลอยฟ้ารกโก-อาริมะ

ออกเดินทางเวลา
09:28 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  09:48 - 14:55
  5h 7min JPY 15,440 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:48
  10:15
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  10:36
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:48
  13:14
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  13:14
  13:19
  布引
  ป้ายรถบัส
  13:20
  13:37
  ชิโนฮาราฮนมาจิ3โจเมะ
  篠原本町3丁目
  ป้ายรถบัส
  13:37
  13:40
  ชิโนฮาราฮนมาจิ3โจเมะ
  篠原本町3丁目
  ป้ายรถบัส
  13:43
  13:55
  รอกโกเคเบิลชิตะ(รถบัส)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  13:55
  14:00
  รอกโกเคเบิลชิตะ
  六甲ケーブル下
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  14:10
  รอกโกซันอุเอ็
  六甲山上
  สถานี
  14:10
  14:55
 2. 2
  09:36 - 14:55
  5h 19min JPY 15,230 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:36
  10:01
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  10:16
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:29
  12:36
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:44
  13:24
  รอกโกมิจิ
  六甲道
  สถานี
  北出口
  13:24
  13:27
  JRรอกโกมิจิ
  JR六甲道
  ป้ายรถบัส
  13:34
  13:55
  รอกโกเคเบิลชิตะ(รถบัส)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  13:55
  14:00
  รอกโกเคเบิลชิตะ
  六甲ケーブル下
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  14:10
  รอกโกซันอุเอ็
  六甲山上
  สถานี
  14:10
  14:55
 3. 3
  09:36 - 14:55
  5h 19min JPY 15,230 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:36
  10:01
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  10:16
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:39
  12:48
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:01
  13:29
  รอกโกมิจิ
  六甲道
  สถานี
  北出口
  13:29
  13:32
  JRรอกโกมิจิ
  JR六甲道
  ป้ายรถบัส
  13:34
  13:55
  รอกโกเคเบิลชิตะ(รถบัส)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  13:55
  14:00
  รอกโกเคเบิลชิตะ
  六甲ケーブル下
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  14:10
  รอกโกซันอุเอ็
  六甲山上
  สถานี
  14:10
  14:55
 4. 4
  09:36 - 14:55
  5h 19min JPY 15,440 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:36
  10:01
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  10:16
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:29
  12:50
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  12:50
  12:54
  สถานีชินโคเบะ
  新神戸駅
  ป้ายรถบัส
  13:14
  13:34
  ชิโนฮาราฮนมาจิ3โจเมะ
  篠原本町3丁目
  ป้ายรถบัส
  13:34
  13:37
  ชิโนฮาราฮนมาจิ3โจเมะ
  篠原本町3丁目
  ป้ายรถบัส
  13:43
  13:55
  รอกโกเคเบิลชิตะ(รถบัส)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  13:55
  14:00
  รอกโกเคเบิลชิตะ
  六甲ケーブル下
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  14:10
  รอกโกซันอุเอ็
  六甲山上
  สถานี
  14:10
  14:55
 5. 5
  09:28 - 15:47
  6h 19min JPY 197,660
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  09:28
  15:47
zoom bar parts