ชิโมโนเซกิ → ตึกสถานีเกียวโต

ออกเดินทางเวลา
14:55 03/02, 2021
cancel
 1. 1
  15:16 - 18:27
  3h 11min JPY 14,700 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  15:29
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:55
  18:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  18:22
  18:27
 2. 2
  15:37 - 18:43
  3h 6min JPY 14,700 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  15:50
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:10
  18:38
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  18:38
  18:43
 3. 3
  15:09 - 18:43
  3h 34min JPY 14,420 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:09
  16:15
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:29
  18:38
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  18:38
  18:43
 4. 4
  17:52 - 20:44
  2h 52min JPY 14,420 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:52
  18:00
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:08
  18:53
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:01
  20:38
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  20:38
  20:44
 5. 5
  14:55 - 21:28
  6h 33min JPY 175,330
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  14:55
  21:28
zoom bar parts