ชิโมโนเซกิ → สวนสาธารณะ สึคิมิงาโอกะไคฮิน

ออกเดินทางเวลา
01:57 05/14, 2021
cancel
 1. 1
  08:26 - 11:29
  3h 3min JPY 30,330 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  08:41
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:53
  09:10
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:20
  09:26
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  11:00
  สนามบินโทคุชิม่า
  徳島空港
  สนามบิน
  11:05
  11:29
 2. 2
  06:00 - 12:13
  6h 13min JPY 13,610 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  07:06
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:14
  08:21
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  08:21
  08:29
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  08:30
  11:05
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  11:05
  11:08
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  15番のりば
  11:25
  11:57
  โกกูไทมาเอะ
  航空隊前(徳島県)
  ป้ายรถบัส
  11:57
  12:13
 3. 3
  06:54 - 13:17
  6h 23min JPY 13,640 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  07:08
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  08:10
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  08:10
  08:17
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  08:30
  12:20
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  12:20
  12:24
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  12:40
  12:55
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  12:55
  13:17
 4. 4
  06:16 - 13:17
  7h 1min JPY 13,640 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  06:37
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  08:16
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  08:16
  08:23
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  08:30
  12:20
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  12:20
  12:24
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  12:40
  12:55
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  12:55
  13:17
 5. 5
  01:57 - 07:34
  5h 37min JPY 180,840
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  01:57
  07:34
zoom bar parts