โอคายาม่า → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
02:51 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  06:01 - 13:41
  7h 40min JPY 15,660 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  07:39
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  09:54
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:58
  10:31
  ชิโนะ
  茅野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:35
  11:10
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  11:10
  11:15
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  11:45
  12:14
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  12:14
  13:41
 2. 2
  08:07 - 15:16
  7h 9min JPY 15,660 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:07
  09:47
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  11:54
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:18
  13:15
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  13:15
  13:20
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  13:20
  13:49
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  13:49
  15:16
 3. 3
  06:25 - 15:16
  8h 51min JPY 15,900 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:25
  08:04
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  08:04
  08:12
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  08:20
  12:34
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  12:34
  12:38
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  13:20
  13:49
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  13:49
  15:16
 4. 4
  02:51 - 09:55
  7h 4min JPY 240,540
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  02:51
  09:55
zoom bar parts