สนามบินนานาชาติฮาเนดะ → สนามบินอะโอโมริ

ออกเดินทางเวลา
14:50 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  07:55 - 09:15
  1h 20min JPY 36,200 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  09:15
  สนามบินอะโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
 2. 2
  07:00 - 10:35
  3h 35min JPY 71,200 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  08:10
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:50
  10:35
  สนามบินอะโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
 3. 3
  09:30 - 12:55
  3h 25min JPY 71,200 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  10:40
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  12:55
  สนามบินอะโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
 4. 4
  11:00 - 14:05
  3h 5min JPY 54,010 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:35
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  14:05
  สนามบินอะโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
 5. 5
  14:50 - 23:18
  8h 28min JPY 265,120
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  14:50
  23:18
zoom bar parts