อุโนะ → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

ออกเดินทางเวลา
11:27 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  11:38 - 16:43
  5h 5min JPY 11,440 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:38
  12:02
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  12:29
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:58
  13:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  15:23
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  15:23
  15:25
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  16:12
  16:41
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  16:41
  16:43
 2. 2
  11:38 - 16:43
  5h 5min JPY 10,740 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:38
  12:02
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:19
  12:32
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:53
  13:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:46
  15:23
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  15:23
  15:25
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  16:12
  16:41
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  16:41
  16:43
 3. 3
  11:38 - 16:43
  5h 5min JPY 11,440 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:38
  12:02
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:19
  12:32
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:58
  13:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  15:23
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  15:23
  15:25
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  16:12
  16:41
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  16:41
  16:43
 4. 4
  13:06 - 17:32
  4h 26min JPY 10,850 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  13:06
  13:10
  อุโนะเอกิมาเอะ
  宇野駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  13:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อาเคะโบโนโจ(โอคายาม่า)
  あけぼの町(岡山県)
  ป้ายรถบัส
  14:10
  โอคายาม่าสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  岡山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:10
  14:21
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  14:23
  15:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:16
  16:53
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  16:53
  16:55
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  17:02
  17:30
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:32
 5. 5
  11:27 - 16:24
  4h 57min JPY 121,020
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  11:27
  16:24
zoom bar parts