อุโนะ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
18:25 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  18:42 - 21:31
  2h 49min JPY 8,240 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:42
  19:05
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:19
  19:33
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:54
  20:39
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:45
  20:58
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:08
  21:18
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:18
  21:31
 2. 2
  18:42 - 21:38
  2h 56min JPY 7,370 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:42
  19:05
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:19
  19:33
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:42
  20:32
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:50
  21:25
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:25
  21:38
 3. 3
  18:26 - 21:38
  3h 12min JPY 7,260 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  18:26
  18:30
  อุโนะเอกิมาเอะ
  宇野駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  18:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อาเคะโบโนโจ(โอคายาม่า)
  あけぼの町(岡山県)
  ป้ายรถบัส
  19:30
  โอคายาม่าสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  岡山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  19:30
  19:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  19:42
  20:32
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:50
  21:25
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:25
  21:38
 4. 4
  19:13 - 21:54
  2h 41min JPY 8,240 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  19:59
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:12
  21:14
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:31
  21:41
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:41
  21:54
 5. 5
  18:25 - 21:45
  3h 20min JPY 80,020
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  18:25
  21:45
zoom bar parts