อุโนะ → Saratoku Ryokan

ออกเดินทางเวลา
20:48 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  05:01 - 10:41
  5h 40min JPY 10,400 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  06:07
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:25
  07:29
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  08:33
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:46
  09:11
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  09:11
  09:16
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  09:20
  10:38
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  10:38
  10:41
 2. 2
  05:01 - 10:41
  5h 40min JPY 8,780 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:01
  05:24
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:28
  05:45
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  06:49
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:12
  07:33
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  07:33
  07:38
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:50
  09:03
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  09:03
  09:08
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  09:20
  10:38
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  10:38
  10:41
 3. 3
  21:42 - 10:41
  12h 59min JPY 9,060 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  21:42
  21:46
  อุโนะเอกิมาเอะ
  宇野駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  21:46
  22:33
  โอคายาม่าสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  岡山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  22:33
  22:44
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  22:48
  23:08
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:17
  00:55
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  07:19
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  東口
  07:19
  07:24
  คาชิฮาระจินกูมาเอะสถานีทางออกทิศตะวันออก
  橿原神宮前駅東口
  ป้ายรถบัส
  08:28
  08:56
  โอกาซากิโจ(นาระ)
  岡崎町(奈良県)
  ป้ายรถบัส
  09:21
  10:38
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  10:38
  10:41
 4. 4
  21:29 - 10:41
  13h 12min JPY 8,780 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  22:19
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:41
  23:32
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:44
  00:05
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  00:05
  00:10
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:25
  07:11
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  07:11
  07:16
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  09:20
  10:38
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  10:38
  10:41
 5. 5
  20:48 - 01:11
  4h 23min JPY 98,580
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  20:48
  01:11
zoom bar parts