อุสึโนะมิยะ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

ออกเดินทางเวลา
17:56 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  17:58 - 21:18
  3h 20min JPY 7,480 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:58
  18:22
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:38
  19:01
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:33
  20:39
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  20:39
  21:18
 2. 2
  17:56 - 22:11
  4h 15min JPY 3,080 IC JPY 3,080 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:56
  18:23
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:30
  20:09
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:39
  21:32
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  21:32
  22:11
 3. 3
  17:56 - 22:11
  4h 15min JPY 3,080 IC JPY 3,080 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:56
  19:14
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:25
  20:25
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:28
  21:32
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  21:32
  22:11
 4. 4
  17:56 - 20:04
  2h 8min JPY 55,320
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  17:56
  20:04
zoom bar parts