อุสึโนะมิยะ → ฟุกุอิโคจูรถแท็กซี่ที่ใช้ร่วมกัน

ออกเดินทางเวลา
16:51 12/08, 2021
cancel
 1. 1
  16:58 - 21:17
  4h 19min JPY 11,600 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:58
  17:23
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:49
  19:56
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:06
  20:54
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  東口
  20:54
  21:17
 2. 2
  16:58 - 21:18
  4h 20min JPY 11,760 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:58
  17:23
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:49
  19:56
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:06
  20:54
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:09
  21:13
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  21:13
  21:18
 3. 3
  16:58 - 21:39
  4h 41min JPY 11,160 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:58
  17:23
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:49
  19:56
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:09
  21:24
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:35
  21:38
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  21:38
  21:39
 4. 4
  17:15 - 22:28
  5h 13min JPY 9,890 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:15
  18:33
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:49
  20:54
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:08
  21:56
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:19
  22:23
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  22:23
  22:28
 5. 5
  16:51 - 23:28
  6h 37min JPY 194,570
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  16:51
  23:28
zoom bar parts