อินาริ (JR) → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
01:02 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  07:29 - 14:09
  6h 40min JPY 18,680 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:29
  07:35
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:45
  09:57
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:16
  11:04
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:19
  11:57
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:57
  11:59
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 2. 2
  06:48 - 14:09
  7h 21min JPY 17,010 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:48
  06:53
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:24
  09:28
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  10:12
  อุระวะ
  浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:19
  11:57
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:57
  11:59
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 3. 3
  05:40 - 14:09
  8h 29min JPY 16,750 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:40
  05:45
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:29
  08:39
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲中央口
  08:39
  08:54
  โตเกียวสถานียาเอสุโดริ
  東京駅八重洲通り
  ป้ายรถบัส
  09:00
  12:03
  นากาโนะเจียเวะกีอิริกุจิ (ไปตามทางหลวงหมายเลข 145)
  中之条駅入口〔国道145号沿い〕
  ป้ายรถบัส
  12:03
  12:06
  สถานีทางเข้า[นากาโนะเจียวสถานี]
  駅入口[中之条駅]
  ป้ายรถบัส
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 4. 4
  05:40 - 14:09
  8h 29min JPY 15,650 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:40
  05:45
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:14
  08:16
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  10:32
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  11:35
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:35
  11:37
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 5. 5
  01:02 - 07:24
  6h 22min JPY 197,820
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  01:02
  07:24
zoom bar parts