อินาริ (JR) → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

ออกเดินทางเวลา
16:39 10/27, 2020
cancel
 1. 1
  16:59 - 20:38
  3h 39min JPY 11,150 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:59
  17:04
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:23
  18:58
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  18:58
  19:03
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  19:03
  19:33
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  19:33
  20:38
 2. 2
  16:59 - 20:45
  3h 46min JPY 11,150 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:59
  17:04
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:23
  18:58
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  18:58
  19:06
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  13番のりば
  19:24
  19:39
  ฮิโระชิมะฮิกาชิ IC
  広島東インター
  ป้ายรถบัส
  19:39
  20:45
 3. 3
  17:30 - 21:02
  3h 32min JPY 11,150 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  17:35
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:46
  19:23
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  19:23
  19:28
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  19:33
  19:57
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  19:57
  21:02
 4. 4
  17:19 - 21:12
  3h 53min JPY 11,150 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:19
  17:25
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:29
  17:52
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:06
  19:32
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  19:32
  19:37
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  19:43
  20:07
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  20:07
  21:12
 5. 5
  16:39 - 20:47
  4h 8min JPY 121,510
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  16:39
  20:47
zoom bar parts