นันบะ (โอซาก้าเมโทร) → ฟุกุจุยะ

ออกเดินทางเวลา
03:48 12/07, 2021
cancel
 1. 1
  06:14 - 11:49
  5h 35min JPY 17,530 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:14
  06:29
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:42
  09:09
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:16
  09:57
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:11
  10:23
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  北口
  10:23
  10:26
  สถานีโทจิกิ
  栃木駅
  ป้ายรถบัส
  10:34
  11:44
  อิซุรุกันนน
  出流観音
  ป้ายรถบัส
  11:44
  11:49
 2. 2
  06:14 - 11:49
  5h 35min JPY 17,710 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:14
  06:29
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:42
  09:09
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:16
  09:57
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:11
  10:23
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  北口
  10:23
  10:26
  สถานีโทจิกิ
  栃木駅
  ป้ายรถบัส
  10:26
  10:29
  โกราอิบาชิ
  幸来橋
  ป้ายรถบัส
  10:29
  10:33
  โกราอิบาชิ
  幸来橋
  ป้ายรถบัส
  10:46
  11:44
  อิซุรุกันนน
  出流観音
  ป้ายรถบัส
  11:44
  11:49
 3. 3
  05:29 - 11:49
  6h 20min JPY 15,450 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  05:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  08:16
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  10:04
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:11
  10:23
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  北口
  10:23
  10:26
  สถานีโทจิกิ
  栃木駅
  ป้ายรถบัส
  10:34
  11:44
  อิซุรุกันนน
  出流観音
  ป้ายรถบัส
  11:44
  11:49
 4. 4
  05:29 - 11:49
  6h 20min JPY 15,710 IC JPY 15,701 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  05:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  08:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:32
  09:34
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:38
  10:14
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  北口
  10:14
  10:17
  สถานีโทจิกิ
  栃木駅
  ป้ายรถบัส
  10:34
  11:44
  อิซุรุกันนน
  出流観音
  ป้ายรถบัส
  11:44
  11:49
 5. 5
  03:48 - 11:06
  7h 18min JPY 241,430
  cancel cancel
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  03:48
  11:06
zoom bar parts