ปราสาทโอซาก้า → ยูนิเวอร์ซัลสตูดิโอส์เจแปน

ออกเดินทางเวลา
12:19 11/28, 2021
cancel
 1. 1
  12:22 - 13:00
  38min JPY 200 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ปราสาทโอซาก้า
  12:22
  12:29
  โอซากาเจียวโคเอ็น
  大阪城公園
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:32
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  12:47
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:49
  12:54
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  12:54
  13:00
 2. 2
  12:37 - 13:15
  38min JPY 200 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ปราสาทโอซาก้า
  12:37
  12:44
  โอซากาเจียวโคเอ็น
  大阪城公園
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:47
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  13:02
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:04
  13:09
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  13:09
  13:15
 3. 3
  12:52 - 13:30
  38min JPY 200 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ปราสาทโอซาก้า
  12:52
  12:59
  โอซากาเจียวโคเอ็น
  大阪城公園
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  13:17
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:19
  13:24
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  13:24
  13:30
 4. 4
  12:19 - 12:42
  23min JPY 6,720
  cancel cancel
  ปราสาทโอซาก้า
  12:19
  12:42
zoom bar parts