ยูนิเวอร์แซลซิตี้ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
11:08 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  11:14 - 15:16
  4h 2min JPY 9,010 IC JPY 8,980 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  11:26
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:42
  14:23
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:31
  14:54
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  14:54
  15:04
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:04
  15:10
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  15:10
  15:16
 2. 2
  11:14 - 15:16
  4h 2min JPY 9,010 IC JPY 8,980 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  11:26
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:42
  14:23
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:31
  14:54
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  14:54
  15:04
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:04
  15:09
  มารุโนะอุจิ (จังหวัดโทยามะ)
  丸の内(富山県)
  สถานี
  15:09
  15:16
 3. 3
  11:14 - 15:24
  4h 10min JPY 9,220 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  11:26
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:42
  14:23
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:31
  14:54
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  北口
  14:54
  14:57
  โทยามะสถานีทางออกทิศเหนือ
  富山駅北口
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  14:57
  15:08
  เจียวสิโคเอ็นมาเอะ
  城址公園前
  ป้ายรถบัส
  15:18
  15:21
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  15:21
  15:24
 4. 4
  11:14 - 16:24
  5h 10min JPY 8,740 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  11:26
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:42
  14:23
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  16:05
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  16:05
  16:13
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  16:15
  16:21
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  16:21
  16:24
 5. 5
  11:08 - 15:43
  4h 35min JPY 135,010
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  11:08
  15:43
zoom bar parts