ยูนิเวอร์แซลซิตี้ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

ออกเดินทางเวลา
02:15 01/29, 2022
cancel
 1. 1
  05:09 - 08:32
  3h 23min JPY 10,550 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:09
  05:14
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:23
  05:28
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:39
  05:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  07:25
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:45
  08:18
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  08:18
  08:32
 2. 2
  05:34 - 08:35
  3h 1min JPY 8,900 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:34
  05:39
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:43
  05:48
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:55
  05:58
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:06
  07:30
  มิฮาระ
  三原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:41
  08:21
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  08:21
  08:35
 3. 3
  05:34 - 08:45
  3h 11min JPY 9,060 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:34
  05:39
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:43
  05:48
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:55
  05:58
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:06
  07:30
  มิฮาระ
  三原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:41
  08:21
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  08:21
  08:24
  สถานีจิเกะ
  寺家駅
  ป้ายรถบัส
  08:42
  08:43
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  08:43
  08:45
 4. 4
  05:09 - 08:45
  3h 36min JPY 9,060 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:09
  05:14
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:23
  05:28
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:39
  05:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:06
  07:30
  มิฮาระ
  三原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:41
  08:21
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  08:21
  08:24
  สถานีจิเกะ
  寺家駅
  ป้ายรถบัส
  08:42
  08:43
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  08:43
  08:45
 5. 5
  02:15 - 06:01
  3h 46min JPY 129,440
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  02:15
  06:01
zoom bar parts