ภูเขาโคยะ → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
12:37 01/22, 2021
cancel
 1. 1
  13:03 - 17:44
  4h 41min JPY 4,870 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:03
  13:08
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:12
  13:53
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  15:34
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:17
  17:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  17:26
  17:29
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:41
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:44
 2. 2
  13:03 - 17:44
  4h 41min JPY 6,080 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:03
  13:08
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:12
  13:53
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:06
  14:52
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:06
  15:07
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:32
  17:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  17:26
  17:29
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:41
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:44
 3. 3
  13:03 - 17:44
  4h 41min JPY 4,540 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:03
  13:08
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:12
  13:53
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  15:34
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  16:52
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:58
  17:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  17:26
  17:29
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:41
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:44
 4. 4
  13:03 - 18:58
  5h 55min JPY 3,590 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:03
  13:08
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:12
  13:53
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  15:34
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  16:52
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:25
  18:07
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  18:07
  18:58
 5. 5
  12:37 - 14:39
  2h 2min JPY 31,420
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  12:37
  14:39
zoom bar parts