อาราชิยามะ (สายฮันคิว) → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
14:59 07/31, 2021
cancel
 1. 1
  16:27 - 23:57
  7h 30min JPY 17,930 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:27
  16:35
  คัตสึระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:38
  16:47
  คาราซูม่า
  烏丸
  สถานี
  16:47
  16:52
  สิโจ (เกียวโตเทศบาล)
  四条(京都市営)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:53
  16:58
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:13
  19:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:32
  20:21
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  21:06
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  21:06
  23:57
 2. 2
  15:44 - 23:57
  8h 13min JPY 16,370 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:44
  15:52
  คัตสึระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:55
  16:01
  คาราซูม่า
  烏丸
  สถานี
  16:01
  16:06
  สิโจ (เกียวโตเทศบาล)
  四条(京都市営)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:08
  16:13
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:24
  18:28
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  19:10
  อุระวะ
  浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:18
  20:28
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  21:06
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  21:06
  23:57
 3. 3
  15:11 - 23:57
  8h 46min JPY 16,150 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  15:11
  15:14
  ฮันคิวอาราชิยามะเอะกิมาเอะ
  阪急嵐山駅前
  ป้ายรถบัส
  15:14
  15:57
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  15:57
  16:10
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  16:24
  18:28
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  19:10
  อุระวะ
  浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:18
  20:28
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  21:06
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  21:06
  23:57
 4. 4
  15:09 - 23:57
  8h 48min JPY 17,710 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  15:09
  15:12
  ฮันคิวอาราชิยามะเอะกิมาเอะ
  阪急嵐山駅前
  ป้ายรถบัส
  15:12
  16:00
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  16:00
  16:13
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  timetable ตารางเวลา
  16:33
  19:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:32
  20:21
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  21:06
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  21:06
  23:57
 5. 5
  14:59 - 21:46
  6h 47min JPY 170,050
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  14:59
  21:46
zoom bar parts