นาโกย่า → สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

ออกเดินทางเวลา
08:16 05/29, 2022
cancel
 1. 1
  08:20 - 10:38
  2h 18min JPY 10,780 IC JPY 10,780 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:20
  09:57
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  09:57
  10:17
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:18
  10:26
  ฮาคุซัน (โตเกียว)
  白山(東京都)
  สถานี
  A1口
  10:26
  10:38
 2. 2
  08:20 - 10:39
  2h 19min JPY 10,730 IC JPY 10,728 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:20
  09:57
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:11
  10:22
  เมียวกะดานิ
  茗荷谷
  สถานี
  1番口
  10:22
  10:39
 3. 3
  08:20 - 10:39
  2h 19min JPY 10,730 IC JPY 10,728 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:20
  09:57
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:11
  10:19
  โกราคุเอ็น
  後楽園
  สถานี
  5番口
  10:19
  10:39
 4. 4
  08:31 - 10:51
  2h 20min JPY 10,830 IC JPY 10,828 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:31
  10:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:25
  10:36
  เมียวกะดานิ
  茗荷谷
  สถานี
  1番口
  10:36
  10:39
  เมียวกะดานิสถานี(บีกุรุ)
  茗荷谷駅〔Bーぐる〕
  ป้ายรถบัส
  10:44
  10:50
  Kyodo Printing
  共同印刷
  ป้ายรถบัส
  10:50
  10:51
 5. 5
  08:16 - 12:40
  4h 24min JPY 132,600
  cancel cancel
zoom bar parts