นาโกย่า → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
03:58 11/25, 2020
cancel
 1. 1
  05:55 - 10:12
  4h 17min JPY 30,840 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  7番口
  05:55
  06:00
  นาโกย่าเอกิมาเอะ(มิโดะแลนด์)
  名古屋駅前〔ミッドランド〕
  ป้ายรถบัส
  06:00
  06:18
  สนามบินบริหารโดยจังหวัดนาโกย่า
  県営名古屋空港
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  06:18
  06:21
  สนามบินนาโกย่า
  名古屋空港[小牧]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:05
  08:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  08:45
  08:51
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ มินามิ
  福岡空港国内線ターミナル南
  ป้ายรถบัส
  09:10
  09:40
  ซาสะกุริคิตะ
  篠栗北
  ป้ายรถบัส
  09:45
  10:08
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:08
  10:12
 2. 2
  05:55 - 10:12
  4h 17min JPY 30,900 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  7番口
  05:55
  06:00
  นาโกย่าเอกิมาเอะ(มิโดะแลนด์)
  名古屋駅前〔ミッドランド〕
  ป้ายรถบัส
  06:00
  06:18
  สนามบินบริหารโดยจังหวัดนาโกย่า
  県営名古屋空港
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  06:18
  06:21
  สนามบินนาโกย่า
  名古屋空港[小牧]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:05
  08:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  09:08
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  09:08
  09:15
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  09:22
  10:08
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:08
  10:12
 3. 3
  06:20 - 11:07
  4h 47min JPY 18,980 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  09:39
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:51
  09:54
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  09:54
  10:01
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  10:17
  11:03
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:03
  11:07
 4. 4
  06:20 - 11:07
  4h 47min JPY 18,870 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  09:39
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  09:39
  09:47
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  1F3番のりば
  10:00
  10:10
  คุราโมโต (เซววะโดริ)
  蔵本〔昭和通〕
  ป้ายรถบัส
  10:10
  10:13
  คุราโมโต (เซววะโดริ)
  蔵本〔昭和通〕
  ป้ายรถบัส
  10:19
  11:03
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:03
  11:07
 5. 5
  03:58 - 12:41
  8h 43min JPY 322,270
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  03:58
  12:41
zoom bar parts