ไมบาระ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

ออกเดินทางเวลา
17:45 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  17:57 - 23:20
  5h 23min JPY 16,920 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:57
  20:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:24
  21:21
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  22:41
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  22:41
  23:20
 2. 2
  17:57 - 23:20
  5h 23min JPY 16,920 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:57
  20:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:36
  21:26
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  22:41
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  22:41
  23:20
 3. 3
  17:46 - 00:48
  7h 2min JPY 13,970 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:46
  18:58
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:06
  20:38
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  22:50
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:05
  00:09
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  00:09
  00:48
 4. 4
  17:45 - 23:20
  5h 35min JPY 174,340
  cancel cancel
zoom bar parts