ไมบาระ → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

ออกเดินทางเวลา
03:03 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  04:58 - 09:55
  4h 57min JPY 12,030 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:58
  06:40
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:50
  08:21
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  08:21
  08:29
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  13番のりば
  08:34
  08:49
  ฮิโระชิมะฮิกาชิ IC
  広島東インター
  ป้ายรถบัส
  08:49
  09:55
 2. 2
  04:58 - 10:08
  5h 10min JPY 12,030 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:58
  06:40
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:50
  08:21
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  08:21
  08:26
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  08:39
  09:03
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  09:03
  10:08
 3. 3
  07:00 - 10:35
  3h 35min JPY 12,480 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  09:04
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  09:04
  09:12
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  13番のりば
  09:14
  09:29
  ฮิโระชิมะฮิกาชิ IC
  広島東インター
  ป้ายรถบัส
  09:29
  10:35
 4. 4
  07:00 - 10:50
  3h 50min JPY 12,480 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  09:04
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  09:04
  09:09
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  09:21
  09:45
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  09:45
  10:50
 5. 5
  03:03 - 08:01
  4h 58min JPY 200,200
  cancel cancel
zoom bar parts