โทยามะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
09:41 01/18, 2021
cancel
 1. 1
  10:05 - 15:16
  5h 11min JPY 6,920 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:05
  10:51
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:01
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:18
  13:15
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  13:15
  13:20
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  13:20
  13:49
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  13:49
  15:16
 2. 2
  09:45 - 15:16
  5h 31min JPY 10,550 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  10:48
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:01
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:18
  13:15
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  13:15
  13:20
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  13:20
  13:49
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  13:49
  15:16
 3. 3
  11:19 - 18:16
  6h 57min JPY 9,950 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:19
  12:22
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:32
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  14:00
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  15:53
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  15:53
  15:58
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  16:20
  16:49
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  16:49
  18:16
 4. 4
  11:25 - 20:31
  9h 6min JPY 7,600 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  12:12
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:47
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  13:17
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:23
  14:25
  มินามิโอะทะริ
  南小谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:01
  17:11
  โคบุจิซาวะ
  小淵沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  18:03
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  18:03
  18:08
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:35
  19:04
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  19:04
  20:31
 5. 5
  09:41 - 13:59
  4h 18min JPY 94,630
  cancel cancel
zoom bar parts