Shinagawa → Tachibana-dera Temple

ออกเดินทางเวลา
01:46 05/28, 2022
cancel
 1. 1
  06:31 - 10:07
  3h 36min JPY 14,490 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:31
  08:33
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  09:38
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:46
  09:49
  อาซุกะ
  飛鳥
  สถานี
  09:49
  09:52
  สถานีอาซุกะ
  飛鳥駅
  ป้ายรถบัส
  09:55
  10:02
  ชูโอศาลาประชาคม(อาซุกะ)
  中央公民館〔明日香〕
  ป้ายรถบัส
  10:02
  10:07
 2. 2
  05:54 - 10:07
  4h 13min JPY 27,580 IC JPY 27,572 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  06:16
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  06:16
  06:18
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  08:05
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  08:10
  08:16
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  08:20
  08:50
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  08:50
  08:59
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  09:49
  อาซุกะ
  飛鳥
  สถานี
  09:49
  09:52
  สถานีอาซุกะ
  飛鳥駅
  ป้ายรถบัส
  09:55
  10:02
  ชูโอศาลาประชาคม(อาซุกะ)
  中央公民館〔明日香〕
  ป้ายรถบัส
  10:02
  10:07
 3. 3
  04:35 - 10:07
  5h 32min JPY 14,150 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:35
  05:51
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  07:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  09:19
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:29
  09:33
  อาซุกะ
  飛鳥
  สถานี
  09:33
  09:36
  สถานีอาซุกะ
  飛鳥駅
  ป้ายรถบัส
  09:55
  10:02
  ชูโอศาลาประชาคม(อาซุกะ)
  中央公民館〔明日香〕
  ป้ายรถบัส
  10:02
  10:07
 4. 4
  06:31 - 10:13
  3h 42min JPY 14,550 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:31
  08:33
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  09:38
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  東口
  09:38
  09:43
  คาชิฮาระจินกูมาเอะสถานีทางออกทิศตะวันออก
  橿原神宮前駅東口
  ป้ายรถบัส
  09:51
  10:09
  โอกะฮาชิโมโตะ
  岡橋本
  ป้ายรถบัส
  10:09
  10:13
 5. 5
  01:46 - 07:59
  6h 13min JPY 206,230
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  01:46
  07:59
zoom bar parts