ฮาคาตะ → ร้านอิโตชิมะคุราชิ X โคโคโนะกิ

ออกเดินทางเวลา
23:19 09/23, 2020
cancel
 1. 1
  23:38 - 00:27
  49min JPY 580 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:38
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  00:20
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  00:20
  00:27
 2. 2
  23:27 - 00:27
  1h 0min JPY 580 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:27
  23:44
  มูโรมิ
  室見
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:55
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  00:20
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  00:20
  00:27
 3. 3
  00:07 - 00:54
  47min JPY 580 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  00:47
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  00:47
  00:54
 4. 4
  23:19 - 23:54
  35min JPY 11,320
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  23:19
  23:54
zoom bar parts