นาระ → ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)

ออกเดินทางเวลา
20:57 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  21:08 - 00:47
  3h 39min JPY 8,000 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:08
  21:24
  โอจิ
  王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:25
  21:43
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:48
  22:11
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:23
  23:11
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:42
  00:47
 2. 2
  21:08 - 00:47
  3h 39min JPY 8,240 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:08
  21:24
  โอจิ
  王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:25
  21:47
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:54
  22:12
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:20
  22:24
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:38
  23:27
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:42
  00:47
 3. 3
  21:13 - 01:21
  4h 8min JPY 9,330 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:13
  22:28
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:46
  23:51
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:12
  01:21
 4. 4
  21:08 - 01:21
  4h 13min JPY 7,910 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:08
  21:24
  โอจิ
  王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:25
  21:47
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:54
  22:12
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:20
  23:02
  นิชิอากาชิ
  西明石
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:23
  23:51
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:12
  01:21
 5. 5
  20:57 - 00:10
  3h 13min JPY 85,310
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  20:57
  00:10
zoom bar parts