นาระ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
11:14 01/18, 2021
cancel
 1. 1
  11:53 - 17:43
  5h 50min JPY 11,620 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:53
  12:42
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  15:26
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  17:12
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:27
  17:40
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  南口
  17:40
  17:43
 2. 2
  11:15 - 17:52
  6h 37min JPY 11,950 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  12:07
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  14:15
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:25
  15:47
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  16:59
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  17:49
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  南口
  17:49
  17:52
 3. 3
  12:53 - 18:36
  5h 43min JPY 11,350 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:53
  13:42
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  16:30
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  17:39
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:50
  18:33
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  南口
  18:33
  18:36
 4. 4
  11:40 - 19:05
  7h 25min JPY 11,040 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:40
  12:54
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  15:26
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  17:37
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:43
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  19:02
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  南口
  19:02
  19:05
 5. 5
  11:14 - 16:52
  5h 38min JPY 172,930
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  11:14
  16:52
zoom bar parts